• AR-GE Hizmetleri

         Yapı Koordinasyon Merkezi,

       ♦     2004 yılından bu yana sektörel bilgi ve birikimi  sonucu oluşturduğu detaylı analizleriyle, çalıştığı  tüm firmaların istihdam kalitesini arttırabilmek,

       ♦     Mevcut iş gücünden uzun vade de  yararlanabilmelerini sağlamak,

       ♦     Personel sirkülâsyonunu engelleyebilmek adına  sürekli güncellediği bilgilerini firmalarıyla
  paylaşmaktadır.

 • Ücret Analizleri

       Rakipler ! Evet tüm sektörlerde firmaların büyümelerini veya küçülüp kaybolmalarını sağlayan en büyük tehlike; rakipleridir! Firmalar sektörde her ne kadar ilk sıralarda yer alsalar da, rakip firmalar geliştirdikleri bir çok agresif strateji ile pazar paylarını büyüterek, ilk sıraları almayı  hedeflemektedirler. Çalışan transferleri bu stratejiler arasında en önemli yeri tutmaktadır.

    Çalışan transferleri ile rakip firmalar: Hedef firmanın; hem mevcut kalifiye iş gücünü sekteye uğratırken hem de, bir çok spesifik bilgi, yöntem ve portföyü de transfer etmiş olmaktadırlar.

       Firmaların finansal güçlerinin yanı sıra en önemli kaynağı insandır. Doğru transferlerin sağlanmasındaki en önemli kriterlerden biri ise ücret skalalarıdır.

        Peki, firmalar ücret skalalarını hangi kriterlere göre güncellemektedirler? Sadece performans veya enflasyon ile değerlendirme yapmak etkili sonuçlar doğuruyor mu?

  √  Ücret skalalarının belirlenmesinde elbette güncel koşullar, performans ve enflasyon gibi faktörler birinci sırada yer almaktadır ancak tavan skalalarımızın rakip firma skalaları ve piyasa ortalamasıyla olan ilişkisi hem firmanın sektördeki bilinirliğini hem de çalışanların firmaya olan yaklaşımını fazlasıyla etkilemekte ve yönetmektedir.

        İşte bu noktada devreye Yapı Koordinasyon Merkezi girerek yurtdışı ve yurtiçinde, ülke-bölge ve proje türüne göre, ya da merkez-ofis pozisyonlarına yönelik güncel taban ve tavan ücret skalalarını firmaları ile paylaşmaktadır.

        Ayrıca; ilk defa yurtdışında bir yatırımda bulunacak olan firmanın maaş skalalarını oluştururken o ülkenin-bölgenin koşullarını, rakip ve piyasa şartlarını çok iyi analiz edebilmesi de çok önemlidir.

        Firmalar, yanlış bütçe yapılanmalarıyla başladıkları projelerde istenmeyen sonuçlar ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Yapı Koordinasyon Merkezi bu noktada; çalışılacak ülkeye olan talep seviyesi ve rakip maaş analizlerine göre ücret cetvellerini hazırlayarak, firmaların gerek fizibilite çalışmalarında gerekse ihale öncesinde hazırlık çalışmalarında destek sağlamaktadır.

 • Ülke ve Bölge Koşullarına Yönelik Çalışan Talepleri

  WORLD      Yurtdışında zorlu ülkelerde veya yurtiçinde şehir merkezinin dışında kalan bölgelerde, çalışanların ücret dışında önem verdikleri ikinci konu hatta bazen birinci konu, yaşam alanlarıdır. Firmaların en sık karşılaştığı ayrılma nedenlerinden biride çalışanların yaşam alanları ile ilgili sıkıntılarıdır. Bu durum genellikle firmaların üst düzey yöneticileri tarafından bilinmemekle beraber bu tarz problemler şantiye koşulları dahilinde şantiye yöneticisi ile çözülmeye çalışılmaktadır.

        Böyle bir yaklaşım, sorunlara sadece geçici çözümler sağlamakta; uzun vadede firmaya olan güveni ve talebi zedelemektedir.

  Yapı Koordinasyon Merkezi firmalarının ihtiyacı doğrultusunda, çalışanlarının bu yöndeki taleplerini tarafsız olarak değerlendirerek genel ve kritik beklentilerin firma yöneticilerine paylaşımını sağlar.