• CEO ve Genel Müdür Transferleri

  ust-duzey-yonetici-transferi    Kapitalizmde bugün gelinen noktada, firma sahipleri rekabet sahasında eriyip yok olmamak için günün getirdiği koşullar çerçevesinde yönetimde; sektörün dinamiklerini bilen ve bu dinamikleri analiz etme, yönetme, yönlendirme ve gerektiğinde üretme potansiyelini barındıran profesyonel dokunuşlara ihtiyaç duymaktadır.

  Bu zorunlu ihtiyaç doğrultusunda şirketler; “babadan oğula”, ikinci nesil tarafından yönetilir olmaktan kurtularak deneyimli, bilgili, önünü görebilen CEO’lara teslim edilmeye başlanmıştır.

  Şirket sahipleri, iyi seçilmiş CEO’lar sayesinde şirketin hisse değeri arttıkça para kazanmakta; öte yandan elde ettikleri kazancı diğer kârlı yatırım alanlarına kaydırabilmektedirler.

  Bu şekilde büyüyen organik organizasyonlar sayesinde “Global Dev”ler diyerek nitelendirebileceğimiz büyük şirketler doğmaktadır.

 • Kurumsal Yönetim

  Büyümeye çalışan şirketlerin bu yolda karşılaşacakları kaçınılmaz ilk duraklarıdır.  Kurumsallığı uygulamada yaşatan firmalar; şirket içi ve dışı denetim mekanizmaları sayesinde denetlenmekte ve şeffaflık kazanmaktadırlar. Şeffaflık firmaları, bugün daha fazla yatırım yapılan ve hisse fiyatları yükselen firmalar haline getirmektedir. Bu noktada “Kurumsal Yönetim”e geçen firmaların piyasada notu yükselmektedir.

  Diğer yandan şirketler; temsil, yönetim ve işlerin yürütülmesi kapsamında deneyimli Genel Müdürlere ihtiyaç duymaktadır. Rekabetin çok hızlı olduğu günümüzde, rakiplerinin atacağı adımları önceden kestiren,  tedbir ve stratejilerini hızlı ve doğru yönde geliştiren, yaratıcı bir Genel Müdür kaliteli istihdamın oluşturulması ve büyüme anlamında şirketler için çok büyük önem kazanmaktadır.

  Yapı Koordinasyon Merkezi;  çalıştığı sektörlerde faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli firmaları sürekli olarak izleyerek, hem yönetim tarzlarını hem de finansal yatırımlarını takip etmektedir.

 • Transferler

  •    Firmaların mevcut rakiplerinin değerlendirilmesi ve izlenmesi,
  •    Firmanın ihtiyaç duyduğu yöneticinin temini için, gerekli görüşmelerin sağlanması,
  •    Transfer edilecek firma ve transferin sağlandığı firmaların profesyonel yöntemlerle gizliliğinin korunması,
  •    Görüşülen yöneticilerin (transfer süresi) içinde talep ettikleri ücret, tazminat vb. konuların değerlendirilmesi,
  •    Son aşamaya gelen yöneticilerin profil ve ön değerlendirme senaryolarının firmaya raporlanması,
  •    Son aşamada transferin gerçekleştirilerek sürecin tamamlanması ile sonuçlanır.

 • Yapı Koordinasyon Merkezinin, transferlerini gerçekleştirdiği diğer yönetici pozisyonları

  •    Genel Müdür Yardımcıları
  •    Ülke Müdürleri
  •    Bölge Müdürleri
  •    Proje Müdürleri
  •    İş Geliştirme Müdürleri
  •    Departman Direktörleri